איך מנמיכים או משתיקים את חיווי הקולי?

  1. וודאו שהורדתם את היישומון W&H BeHear וחיברתם אותו לאוזנייה.
  2. תבחרו “הגדרות” מהתפריט התחתון.
  3. תבחרו “מכשיר”.
  4. גלגלו למדור “הודעות”.
  5. כדי להנמיך את הקול, העבירו את הנקודה ימינה. אם תעבירו אותו עד הסוף סמל הרמקול יחליף צבע והקול ידומם.