איך מנמיכים או משתיקים את חיווי הקולי?

Tags: חיווי, להנמיך, משתיק, קול
  1. וודאו שהורדתם את היישומון W&H BeHear וחיברתם אותו לאוזנייה.
  2. תבחרו “הגדרות” מהתפריט התחתון.
  3. תבחרו “מכשיר”.
  4. גלגלו למדור “הודעות”.
  5. כדי להנמיך את הקול, העבירו את הנקודה ימינה. אם תעבירו אותו עד הסוף סמל הרמקול יחליף צבע והקול ידומם.

Share this:

Related Articles

Tags and Keywords

Where to Buy W&H Products

The BeHear headsets are available for purchase from our on-line store (along with the HearLink and HearLink PLUS assistive listening transmitters). For bulk purchase pricing, contact us here.

Go to Shop

Latest Tweets

Upcoming Events

Nov. 2-5, 2022

Gerontech and Innovation Expo cum Summit (GIES), is the largest geron-technology public education event in Hong Kong. GIES allows the general public, as well as the elderly and rehabilitation service sector, to explore and learn about various gerontechnology solutions. Won't…

HealthIL 2022 Conference

Nov. 28 - Dec. 1

Come and join us at this conference to meet face-to-face, learn, explore, experience, and get to know new technologies and innovation in healthcare -- including our BeHear personal hearing amplifiers and express hearing check kiosks. Register here. - Nov. 28…

Read More